Bidragsstiftelsen delar ut bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga. Det kan handla om pengar till utbildning, en resa, något hjälpmedel, ett specialanpassat sportredskap eller något annat som samhället inte står för. Vad vill du göra? Välkommen med din ansökan.

Aktuellt just nu

Bidrag till resor

Bidrag ges i första hand till semester- och rekreationsresor såväl inom som utom Sverige. Främst ges bidrag för att täcka kostnader för medhjälpare. Vi har flera fonder/ stiftelser som ger bidrag till detta ändamål. Se ansökan till respektive Läs mer…

Bidrag till utbildning

Du kan söka bidrag till studier, som till exempel konst- och musikstudier, då företrädesvis inom klassisk musik. Bidrag kan även utgå till förkovran i tyska språket genom vistelse i Österrike mellan 6 mån till 1 Läs mer…

Vem kan ansöka?

Alla som har ett betydande rörelsehinder som inte har sin grund i utvecklingsstörning eller någon neuropsykiatrisk diagnos kan söka. Bidrag kan sökas en gång per år, och din ansökan måste vara inlämnad senast den 1 september. Ansökan görs genom att du laddar ner och fyller i ansökningsblanketten. Vill du hellre få blanketten hem till dig så posta ett frankerat kuvert till oss med ditt namn på så skickar vi den till dig.

Till ansökan bifogar du ditt senaste skattebesked samt ett läkarintyg som inte är äldre än 3 år. Hur stort bidrag som betalas ut kan variera, beroende på kostnaden för det du har sökt bidrag för. Bidrag från en stiftelse får enligt Skatteverkets regler endast lämnas till person eller familj vars taxerade inkomst är lägre än 186.000 kr (2019), med tillägg om ett prisbasbelopp (46.500 kr) för varje person som bor i hushållet. Som princip gäller att det inte går att få bidrag varje år. Har du till exempel fått bidrag beviljat 2018 så kan du göra en ny ansökan 2020. Man kan heller inte få bidrag i efterskott.

Exempel på vad du kan söka bidrag för

• studier
• tekniska hjälpmedel som samhället inte står för, till exempel dator, smartphone, surfplatta, tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, hushållsmaskin, anpassning till symaskin, TV, höj/sänkbar fåtölj, stokkestol…
• anpassade fritids- och idrottsredskap – till exempel rullstol, 3-hjulig cykel, motionscykel, 4-hjuling…
• rehabilitering- eller semestervistelser, i första hand för att täcka kostnader för medhjälpare. I de fallen är det viktigt att du anger resmål, den totala kostnaden och det sökta beloppet.
Bidragsstiftelsen ger däremot inte bidrag till: bilinköp eller reparation av bil eller andra fordon.

Kontakta oss

Alsnögatan 7,
116 41 Stockholm
Kontaktperson
Eva Ramberg
telefon  08-744 12 90