Ansökan kan göras här mellan perioden 1 maj och 1 september. Besked om bidrag lämnas i mitten av december.

För bidragsansökande boende i Göteborg samt i Kronoborgs län så finns två fonder där ansökan om bidrag kan göras under hela året.

Ansökan om bidrag från Swanström-Landbys fond.

Alla boende i Göteborg med betydande rörelsehinder som inte har sin grund i utvecklingsstörning eller någon neuropsykiatrisk diagnos kan söka anslag om bidrag från Swanström-Landbys fond.Blankett för ansökan laddas ner här.

Blankett för ansökan laddas ner här.

Ansökan om bidrag från Bo Lagerquists stiftelse

Boende i Kronobergs län med betydande rörelsehinder som inte har sin grund i utvecklingsstörning eller någon neuropsykiatrisk diagnos kan söka anslag om bidrag från Swanström-Landbys fond.

Blankett för ansökan laddas ner här.

Vem kan ansöka från Bidragsstiftelsen?
Alla som har ett betydande rörelsehinder som inte har sin grund i utvecklingsstörning eller någon neuropsykiatrisk diagnos kan söka. Bidrag kan sökas en gång per år, och din ansökan måste vara inlämnad senast den 1 september. Ansökan görs genom att du laddar ner och fyller i ansökningsblanketten. Vill du hellre få blanketten hemskickad så posta ett frankerat kuvert till oss med ditt namn på så skickar vi den till dig.

Till ansökan bifogar du ditt senaste skattebesked samt ett läkarintyg som inte är äldre än 3 år. Hur stort bidrag som betalas ut kan variera, beroende på kostnaden för det du har sökt bidrag för. Bidrag från en stiftelse får enligt Skatteverkets regler endast lämnas till person eller familj vars taxerade inkomst är lägre än 186.000 kr (2019), med tillägg om ett prisbasbelopp (46.500 kr) för varje person som bor i hushållet. Som princip gäller att det inte går att få bidrag varje år. Har du till exempel fått bidrag beviljat 2018 så kan du göra en ny ansökan 2020. Man kan heller inte få bidrag i efterskott.

Exempel på vad du kan söka bidrag för
studier
tekniska hjälpmedel som samhället inte står för, till exempel dator, smartphone, surfplatta, tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, hushållsmaskin, anpassning till symaskin, TV, höj/sänkbar fåtölj, stokkestol…
anpassade fritids- och idrottsredskap, till exempel rullstol, 3-hjulig cykel, motionscykel, 4-hjuling…
rehabilitering- eller semestervistelser, i första hand för att täcka kostnader för medhjälpare. I de fallen är det viktigt att du anger resmål, den totala kostnaden och det sökta beloppet.
• Bidragsstiftelsen ger däremot inte bidrag till: bilinköp eller reparation av bil eller andra fordon.