fbpx
vinna som använder rullstol framför en datorskärm

Bidrag till utbildning

Du kan söka bidrag till studier, som till exempel konst- och musikstudier, då företrädesvis inom klassisk musik. Bidrag kan även utgå till förkovran i tyska språket genom vistelse i Österrike mellan 6 mån till 1 år. Bidrag kan även medges för tekniskt inriktad utbildning i vissa fall. Se ansökan för Läs mer…

Av Admin,