fbpx

Det här är Bidragsstiftelsen
Bidragsstiftelsen bildades 1961 för att stötta personer med olika typer av nedsatt rörelseförmåga ekonomiskt. Vi delar ut bidrag till sådant som kan förbättra och underlätta ditt liv och vardag men som samhället inte står för.

Bidrag som hjälper dig att utvecklas
Bidragsstiftelsen hjälper dig som har nedsatt rörelseförmåga med bidrag till sådant du behöver för att utvecklas och komma närmare dina mål. Det kan vara utbildningar, resor, hjälpmedel, datorer, idrottsredskap eller nästan vad som helst.

Avkastningen blir till bidrag
Bidragsstiftelsen tar emot och förvaltar gåvor och testamenten som tillfaller oss. Vi delar ut ca 200-300 bidrag per år till människor i alla åldrar. En förutsättning för att bidrag ska kunna betalas ut är att rörelsenedsättningen inte härrör från utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska diagnoser.

Bidragsstiftelsen förvaltar även medel som tillhör andra stiftelser genom testamenten och där testamentet anger särskilda ändamål och villkor för att bidraget ska kunna lämnas ut.

Bidragsstiftelsen är registrerad i stiftelseregistret som förs av Länsstyrelsen i Stockholm. Stiftare och de som tillsätter styrelsen och revisorer är förbundet DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Bidragsstiftelsens styrelse
Lars Pettersson, ordförande
Yvonne Björkman, vice ordförande
Barbro Gregorson, ledamot
Arne Prembäck, ledamot
Lars Granqvist, ledamot

Anställd och handläggare
Susanne Wettby, 08-744 12 90
Telefontid: Måndag-Torsdag 9.30-12.00 


Vill du bidra till Bidragsstiftelsen?

I takt med att de offentliga resurserna krymper blir Bidragsstiftelsens arbete allt viktigare. För att kunna fortsätta det tar vi tacksamt emot alla former av ekonomiska bidrag. Det kan vara allt från gåvor till att upprätta testamenten. Kontakta oss så hjälper vi till med det praktiska.