fbpx

Bidragsstiftelsen – året som gått

Bidragsstiftelsen DHR har enligt stadgarna till uppgift att ”mottaga och förvalta de medel som tillfaller stiftelsen samt att med de erhållna medlen främja vård av behövande rörelsehindrade, och vård, fostran samt utbildning av rörelsehindrade barn och ungdomar, även som vetenskaplig forskning och undervisning inom rörelsehinderområdet”. Här är en summering av Läs mer…