fbpx

Rapport från ett forskningsseminarium!

Onsdagen den 25 mars 2021 arrangerade Bidragsstiftelsen DHR ett webbaserat seminarium om kunskapsbehov och forskning. Ett femtontal särskilt inbjudna gäster deltog för att diskutera forskning och kunskapsbehov inom funktionshinderområdet med särskilt fokus på rörelsehinder. Vice ordförande för DHR-bidragsstiftelsen, Yvonne Björkman, inledde seminariet, hälsade välkommen och pekade på styrelsens ambition att Läs mer…