På mötet den 22-23 november fattade styrelsen beslut angående årets ansökningar. Det resulterade i att 4,2 miljoner kronor delades ut, huvudsakligen till enskilda personer.

Ännu ett beslut som fattades på mötet var att ingå ett nytt samarbete med Ersta-Sköndal-Bräcke Högskola som driver ett forskningsprogram med inriktning mot rörelsehinder.