De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse instiftades 1961. Stiftelsen tar emot samt förvaltar medel som tillfaller stiftelsen genom testamenten och gåvor. Stiftare och de som tillsätter styrelsen och revisorer är förbundet DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Bidragsstiftelsen förvaltar även ett antal stiftelser som tillkommit genom testamentsförordnanden, där testamenstupprättaren har angivit särskilda ändamål och villkor för att bidraget ska utgå. De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse är registrerad i det av länsstyrelsen i Stockholm förda stiftelseregistret.

 

Styrelse för De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse

Boo Fogelberg, ordförande
Lars Pettersson, vice ordförande
Yvonne Björkman, ledamot
Wiola Persson, ledamot
Barbro Gregorsson, ledamot och ledamot av beredningsgruppen

Anställd och handläggare

Eva Ramberg, 08-744 12 90
Telefontid: Måndag-Torsdag 9-14