De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse instiftades 1961. Stiftelsen tar emot samt förvaltar medel som tillfaller stiftelsen genom testamenten och gåvor. Stiftare och de som tillsätter styrelsen och revisorer är förbundet DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Bidragsstiftelsen förvaltar även ett antal stiftelser som tillkommit genom testamentsförordnanden, där testamenstupprättaren har angivit särskilda ändamål och villkor för att bidraget ska utgå. De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse är registrerad i det av länsstyrelsen i Stockholm förda stiftelseregistret.

 

Styrelse för De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse

Lars Pettersson, ordförande
Yvonne Björkman, vice ordförande
Barbro Gregorson, ledamot
Arne Prembäck, ledamot
Lars Granqvist, ledamot

Anställd och handläggare

Eva Ramberg, 08-744 12 90
Telefontid: Måndag-Torsdag 9-14