Välkommen till Bidragsstiftelsen

Tid för att söka bidrag
Nu är det möjligt att söka bidrag från De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse. Stiftelsen ger bidrag till personer med betydande rörelsehinder.

Bidrag kan utgå för rekreationsvistelse såväl inom som utom Sverige, och ges då i första hand för att täcka kostnader för medhjälpare. Bidrag utges dock inte till hela kostnaden. Bidrag kan även utgår till studier samt hjälpmedel, som inte erhålles genom samhällets försorg.

Bidrag till dator kan i första hand ges till barn och ungdomar mellan 6 – 18 år, som är i behov av dator i hemmet för träning av finmotorik.

Stiftelsen ger inte bidrag till inköp av fordon.

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter med ytterligare information kan också erhållas genom att sända in ett frankerat svarskuvert till :

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse,
Alsnögatan 7, 4tr
116 41 Stockholm.

Sista ansökningsdag är den 1 september 2016.

Syftet med stiftelsen
De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse kan ge bidrag till rekreations- och rehabiliteringsvistelser, barn- och ungdomsverksamhet, studier och hjälpmedel.

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse, som instiftades 1961, tar emot samt förvaltar medel som tillfaller stiftelsen genom testamenten och gåvor.

Bidragsstiftelsen förvaltar även ett antal stiftelser som tillkommit genom testamentsförordnanden, där testamentsupprättaren har angivet särskilda ändamål och villkor för att bidraget ska utgå

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse är registrerad i det av länsstyrelsen i Stockholm förda stiftelseregistret

För kontakt, ring eller mejla, Bidragsstiftelsens handläggare Eva Ramberg, eva.ramberg@dhr.se, tele 08-744 12 90.

Publicerat i Uncategorized | Kommentering avstängd